Tips og ideer til festen

Det er spændende at holde fest. Forventningerne er naturligvis store, og planlægningen begynder ofte lang tid før festen skal holdes.

Som festmusiker igennem mange år, har jeg oplevet mange fester. Nogle af de erfaringer jeg har, kan I måske gøre brug af. Læs nedenstående tips og ideer, og brug dem i den videre planlægning. 

Lokaler

Der er stor forskel fra sal til sal. Vælg et sted, hvor der i festsalen er en behagelig akustik. Gerne med gulvtæppe i en del af salen, gardiner m.v. som alt sammen kan være med til at dæmpe lydniveauet lidt. Det er specielt vigtigt, hvis der skal mange gæster med til festen.

Musikerens placering

Den bedste placering er på gulvet eller på en lille forhøjning i selve salen. Så kan jeg bedst høre, hvor højt musikken virker, og det giver også en bedre kontakt med gæsterne.

Det er uheldigt, hvis musikken skal være på en scene, udformet som en hul i væggen. Så kan man ikke høre ret meget andet end sig selv. Det samme gælder, hvis musikeren anbringes i et lokale ved siden af og skal spille gennem en døråbning.

Hold afstand!  Undgå at placere gæster lige foran højtalerne, for selv om jeg spiller afdæmpet, så vil det altid være generende at have en højtaler lige ind i øret. Hold gerne 3-4 meters afstand. Prøv også at placere de gæster, der bedst ”tåler” lidt musik, tættest på højtalerne.

Naturligvis er jeg fuldt indforstået med, at det af pladsgrunde kan være nødvendigt at musikeren placeres uhensigtsmæssigt, og så vil jeg selvfølgelig gøre, hvad jeg kan, for at tingene alligevel fungerer bedst muligt. 

Festens forløb

Toastmaster

En toastmaster er normalt ikke nødvendigt. Ofte vil den ledende tjener gerne være behjælpelig med koordinering af de indslag, der måtte komme. Spørg evt. på det sted, hvor festen skal holdes. Ønsker man alligevel en toastmaster, er det vigtigt at vælge en person med overblik og situationsfornemmelse, og med en god evne til at samarbejde med serveringen.

 

Festsange.

Jeg kan spille til så godt som alle festsange, og synger også med på sangene. Hvis det er meget specielle melodier, er det selvfølgelig en god ide, at kontakte mig på forhånd.

 

Underholdning og talere.

Jeg har 2 trådløse håndholdte mikrofoner til rådighed for talere. Det virker rigtig godt. Så kommer lyden ud over mit anlæg og styrken reguleres efter behov.

Der er også mulighed for at køre lyd fra en PC’er ud over mit anlæg f.eks. i forbindelse med fremvisning af et PowerPoint show. Jeg har 10 meter kabel med, så PC’en kan betjenes, hvor det er passende. Jeg har også en almindelig CD afspiller med.

 

Kaffen

Kaffen indtages bedst i samme lokale, som dansen skal foregå i.
Er gæsterne først faldet i snak i de tilstødende lokaler, har de en tilbøjelighed til at blive siddende der, og det kan være svært at få dem hentet tilbage til dansen.  

 

Til slut vil jeg gerne pointere, at det alt sammen kun er gode råd, som I kan bruge eller lade være….